PR2 – The Be Active, be a Citizen Artful thinking workshops for adolescents and young adults

Project Result 2

PR2: budi aktivan/a, budi građanin/ka: Radionice veštog razmišljanja za adolescente i mlade odrasle

Project Result 2

PR2: budi aktivan/a, budi građanin/ka: Radionice veštog razmišljanja za adolescente i mlade odrasle: inovativni program zasnovan na umetnosti koji omladinski radnici i profesionalci mogu primeniti sa mladima kako bi oni razvili svoje veštine kritičkog mišljenja. Obrazovni programi PR1 i PR2 biće pilotirani sa mladima u svim partnerskim zemljama.

Originalna metoda Artful Thinking ima za cilj da pomogne nastavnicima da koriste dela vizuelne umetnosti i muzike na načine koji jačaju mišljenje i učenje učenika. Ciljevi ovog programa su da se pomogne nastavnicima da stvore veze između umetničkih dela i nastavnog plana i programa, i da se pomogne nastavnicima da koriste umetnost kao snagu za razvijanje misaonih dispozicija učenika. Koristeći umetnikovu paletu kao centralnu metaforu, „paleta“ Artful Thinking se sastoji od šest dispozicija mišljenja koje jačaju intelektualno ponašanje učenika. Ove dispozicije se razvijaju kroz rutine razmišljanja, koje je lako naučiti i koje mogu produbiti razmišljanje učenika u učionici. Mladi će biti pozvani da istraže svoj grad i identifikuju oblasti koje se mogu posmatrati kroz pristup „sporog gledanja“: to mogu biti na primer, dela ulične umetnosti, ili zanimljive zgrade ili prirodne oblasti. Zatim će ih omladinski radnici pozvati da primene „rutine razmišljanja“ koje će ih voditi u primeni kritičkog razmišljanja na ono što vide. Ova akcija se takođe može posmatrati kao prilika da mladi ljudi koji žive u marginalizovanim naseljima imaju priliku da izađu iz svog susedstva, shvate šta je iza njega, istraže svoj grad i steknu osećaj vlasništva nad njim. Konačni rezultat će biti priručnik o tome kako implementirati sesije Artful Thinking sa tinejdžerima i mladim odraslima u neformalnom obrazovnom kontekstu.