Parteneriatul

Consorțiul

Fundatia de Sprijin Comunitar - FSC
Romania
Coordinator
K.S.D.E.O. EDRA
Greece
IASIS
Greece
ANZIANI E NON SOLO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
Italy
ASOCIATIA HABILITAS
Romania
CEDEUM - CENTER FOR DRAMA IN EDUCATION AND ART
Serbia
REDIAL PARTNERSHIP CLG
Ireland

Fundatia de Sprijin Comunitar – FSC

FSC O organizaţie romanească non-profit inregistrată în 1997 in Bacău, NE Romania; FSC nu are afiliere politică sau religioasă și are un statut de utilitate publică.

Viziunea organizaţiei: de a crea o lume în care drepturile omului sunt respectate și oamenii să aibă acces la servicii adecvate și de calitate furnizate de profesioniști în propria comunitate.

Misiunea organizaţiei:

 • sprijinirea celor mai vulnerabile persoane din comunitate prin programe sociale, medicale și educaționale;
 • sensibilizarea publicului cu privire la nevoile acestor persoane;
 • promovarea dezvoltării comunităților locale;
 • încurajarea parteneriatelor între sectorul guvernamental, ONG și cel privat.

Valori organizaționale:

 • onestitate
 • responsabilitate
 • respectul pentru beneficiari
 • abordare altruistă

Cu o echipă de 130 de angajați și 250 de voluntari FSC deserveşte anual peste 5.000 de persoane prin servicii medicale, sociale și educaționale,

Servicii asigurate:

Servicii integrate pentru persoanele în vârstă:

 • Servicii de îngrijire la domiciliu în mediul rural: 10 comunităţi situate în estul judeţului Bacău
 • Servicii de îngrijire la domiciliu: Municipiul Bacău
 • Centrul de zi Dr.Stefan Ciobanu („Speranţa”) pentru seniorii activi
 • Milly’s Village of the Seniors

Servicii integrate pentru copiii și familiile defavorizate

 • „Club cu lipici”: centre de zi, servicii medicale, sociale și educaționale în mediul rural
 • „Centrul mozaic” Bacău: Susținerea familiilor – servicii sociale pentru familiile sărace și copiii acestora
 • IMPART – terapie prin artă comunitară prin arte combinate
 • Program de voluntariat – lucrăm cu 250 de tineri de liceu în servicii comunitare

Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) este un furnizor de servicii acreditat pentru servicii pentru copiii vulnerabili și populația în vârstă dependentă. FSC este, de asemenea, un furnizor de formare licențiat pentru „îngrijire la domiciliu”, asistență socială și arte combinate pentru nevoi speciale. De asemenea, deținem o acreditare pentru furnizorul de servicii de consiliere și ocupare a forței de muncă.

IASIS

IASIS este o organizație non-guvernamentală, non-profit, activă în domeniul incluziunii sociale, sănătății mintale și dezinstituționalizării, care participă activ la reforma psihiatrică promovată de Ministerul Sănătății și Solidarității Sociale și Uniunea Europeană. IASIS este inregistrată ca organizație non-profit privată. Obiectivul principal al organizației este de a oferi sprijin și educație psihosocială persoanelor care fie fac parte din gamă, fie sunt expuse riscului de excluziune și profesioniștilor adulți din domeniul umanitar.

IASIS și-a început acțiunile în 2005. Prima structură de locuințe, o locuinta pentru 15 persoane cu dizabilități mintale, a început să funcționeze în 2006, iar în 2018 a început să funcționeze o a 2-a locuinta cu alte 15 persoane. În 2008, activitățile ONG-ului IASIS în domeniul dezinstituționalizării au fost extinse cu un Centru de zi pentru persoanele cu probleme psihosociale (80 de persoane în fiecare an) și 2 Apartamente Protejate care găzduiesc câte 4 beneficiari fiecare cu probleme de sănătate mintală. Procesul de dezinstituționalizare a culminat în anul 2014 cu crearea Cooperativei Sociale în Sectorul 7 Psihiatrie, denumit „Arhipelaguri”.

În următorii ani, IASIS și-a extins activitățile oferind servicii altor grupuri vulnerabile:

 1. Persoane fără adăpost (60 de case protejate oferite pentru cazarea persoanelor fără adăpost, servicii de consiliere și formare la locul de muncă, cu sprijinul întreprinderii sociale DIKEOMA)
 2. Solicitanți de azil/ Refugiați (70 de familii, Unitatea gazdă pentru 350 de solicitanți de azil, Cămin pentru 20 de adolescenți neînsoțiți, Serviciul suport psihosocial de 2.500 persoane)
 3. Copii aflați în situații de risc (Cămin pentru 100 de copii / victime ale războiului)
 4. Femeile abuzate (sprijinul a 200 de femei)
 5. Șomeri (Sprijin pentru 90 de persoane)
 6. Tinerii cu risc de excluziune socială/Tineri infractori (CONNECT YOUR CITY Youth Centres, Grupul de lucru anti-bullying „Ailios”).

Organizația a dezvoltat, de asemenea, o rețea puternică în întreaga Europă, prin care au fost concepute și implementate zeci de programe de cercetare și educație în contextul cadrelor europene și naționale (Erasmus+, Life Long Learning, Granturi EAA, EFM etc.). Ultimul pas pentru înființarea ONG-ului IASIS ca Centru integrat de Educație și Formare Psihosocială este certificarea sa ca Centru VET de către Organizația Națională de Acreditare din Grecia, proces care certifică organizația ca instituție de dezvoltare profesională atât a beneficiarilor, cât și a profesioniștilor.

IASIS a fost implicată într-o serie de proiecte europene care vizează dezvoltarea capacității organizației în sine, a personalului și a voluntarilor și a beneficiarilor. În plus, am fost implicați într-o serie de proiecte europene pentru a sprijini lucrătorii de tineret și personalul să își dezvolte competențele profesionale și să devină suficient de calificați pentru a face față provocărilor din activitățile pentru tineret. Organizația oferă servicii tinerilor care se confruntă cu dificultăți psiho-sociale și educaționale cu mai multe simptome, cum ar fi:

 1. Abandonul școlar: Tinerii care părăsesc școala.
 2. Tineri infractori: Tinerii se orientează către activități ilegale. IASIS colaborează în ultimii ani cu Biroul de Probațiune Juvenilă din Grecia pentru a sprijini reabilitarea tinerilor infractori, abordând probleme precum: depresia, managementul furiei-conflict, stima de sine scăzută, probleme de orientare profesională.

Experiența pe care IASIS a acumulat-o prin proiectele UE a dus la crearea Centrului VET IASIS, cu scopul de a-și oferi cunoștințele publicului prin programe de formare.

Activitățile și proiectele care oferă oportunități pentru cursanţii cu nevoi educaționale speciale sunt:

 1. Centrele de tineret „Connect Your City” sub auspiciile IASIS, ca organizație de voluntariat al cărei scop principal este de a oferi oportunități pentru cursuri VET creative, orientare profesională și socializare în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani, majoritatea cu nevoi socio-educaționale speciale.
 2. Proiectul YOUROTRIP are ca scop promovarea participării tinerilor la viața democratică și consolidarea capacităților lucrătorilor de tineret pentru a sprijini implicarea tinerilor.
 3. Proiectul AMORAY, care propune un program de formare și dezvoltare pentru lucrătorii de tineret, cu scopul de a recunoaște rolul acestora în furnizarea de sănătate mintală tinerilor migranți, refugiați și solicitanți de azil.
 4. Proiectul APOFEU 2.0 care se concentrează pe una dintre cele mai mari provocări ale UE: realizarea integrării migranților și

Tinerii minoritari.

ANZIANI E NON SOLO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

IASIS este o organizație non-guvernamentală, non-profit, activă în domeniul incluziunii sociale, sănătății mintale și dezinstituționalizării, care participă activ la reforma psihiatrică promovată de Ministerul Sănătății și Solidarității Sociale și Uniunea Europeană. IASIS este inregistrată ca organizație non-profit privată. Obiectivul principal al organizației este de a oferi sprijin și educație psihosocială persoanelor care fie fac parte din gamă, fie sunt expuse riscului de excluziune și profesioniștilor adulți din domeniul umanitar.

IASIS și-a început acțiunile în 2005. Prima structură de locuințe, o locuinta pentru 15 persoane cu dizabilități mintale, a început să funcționeze în 2006, iar în 2018 a început să funcționeze o a 2-a locuinta cu alte 15 persoane. În 2008, activitățile ONG-ului IASIS în domeniul dezinstituționalizării au fost extinse cu un Centru de zi pentru persoanele cu probleme psihosociale (80 de persoane în fiecare an) și 2 Apartamente Protejate care găzduiesc câte 4 beneficiari fiecare cu probleme de sănătate mintală. Procesul de dezinstituționalizare a culminat în anul 2014 cu crearea Cooperativei Sociale în Sectorul 7 Psihiatrie, denumit „Arhipelaguri”.

În următorii ani, IASIS și-a extins activitățile oferind servicii altor grupuri vulnerabile:

 1. Persoane fără adăpost (60 de case protejate oferite pentru cazarea persoanelor fără adăpost, servicii de consiliere și formare la locul de muncă, cu sprijinul întreprinderii sociale DIKEOMA)
 2. Solicitanți de azil/ Refugiați (70 de familii, Unitatea gazdă pentru 350 de solicitanți de azil, Cămin pentru 20 de adolescenți neînsoțiți, Serviciul suport psihosocial de 2.500 persoane)
 3. Copii aflați în situații de risc (Cămin pentru 100 de copii / victime ale războiului)
 4. Femeile abuzate (sprijinul a 200 de femei)
 5. Șomeri (Sprijin pentru 90 de persoane)
 6. Tinerii cu risc de excluziune socială/Tineri infractori (CONNECT YOUR CITY Youth Centres, Grupul de lucru anti-bullying „Ailios”).

Organizația a dezvoltat, de asemenea, o rețea puternică în întreaga Europă, prin care au fost concepute și implementate zeci de programe de cercetare și educație în contextul cadrelor europene și naționale (Erasmus+, Life Long Learning, Granturi EAA, EFM etc.). Ultimul pas pentru înființarea ONG-ului IASIS ca Centru integrat de Educație și Formare Psihosocială este certificarea sa ca Centru VET de către Organizația Națională de Acreditare din Grecia, proces care certifică organizația ca instituție de dezvoltare profesională atât a beneficiarilor, cât și a profesioniștilor.

IASIS a fost implicată într-o serie de proiecte europene care vizează dezvoltarea capacității organizației în sine, a personalului și a voluntarilor și a beneficiarilor. În plus, am fost implicați într-o serie de proiecte europene pentru a sprijini lucrătorii de tineret și personalul să își dezvolte competențele profesionale și să devină suficient de calificați pentru a face față provocărilor din activitățile pentru tineret.

Organizația oferă servicii tinerilor care se confruntă cu dificultăți psiho-sociale și educaționale cu mai multe simptome, cum ar fi:

 1. Abandonul școlar: Tinerii care părăsesc școala.
 2. Tineri infractori: Tinerii se orientează către activități ilegale. IASIS colaborează în ultimii ani cu Biroul de Probațiune Juvenilă din Grecia pentru a sprijini reabilitarea tinerilor infractori, abordând probleme precum: depresia, managementul furiei-conflict, stima de sine scăzută, probleme de orientare profesională.

Experiența pe care IASIS a acumulat-o prin proiectele UE a dus la crearea Centrului VET IASIS, cu scopul de a-și oferi cunoștințele publicului prin programe de formare.

Activitățile și proiectele care oferă oportunități pentru cursanţii cu nevoi educaționale speciale sunt:

 1. Centrele de tineret „Connect Your City” sub auspiciile IASIS, ca organizație de voluntariat al cărei scop principal este de a oferi oportunități pentru cursuri VET creative, orientare profesională și socializare în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani, majoritatea cu nevoi socio-educaționale speciale.
 2. Proiectul YOUROTRIP are ca scop promovarea participării tinerilor la viața democratică și consolidarea capacităților lucrătorilor de tineret pentru a sprijini implicarea tinerilor.
 3. Proiectul AMORAY, care propune un program de formare și dezvoltare pentru lucrătorii de tineret, cu scopul de a recunoaște rolul acestora în furnizarea de sănătate mintală tinerilor migranți, refugiați și solicitanți de azil.
 4. Proiectul APOFEU 2.0 care se concentrează pe una dintre cele mai mari provocări ale UE: realizarea integrării migranților și

Tinerii minoritari.

EDRA

IASIS este o organizație non-guvernamentală, non-profit, activă în domeniul incluziunii sociale, sănătății mintale și dezinstituționalizării, care participă activ la reforma psihiatrică promovată de Ministerul Sănătății și Solidarității Sociale și Uniunea Europeană. IASIS este inregistrată ca organizație non-profit privată. Obiectivul principal al organizației este de a oferi sprijin și educație psihosocială persoanelor care fie fac parte din gamă, fie sunt expuse riscului de excluziune și profesioniștilor adulți din domeniul umanitar.

IASIS și-a început acțiunile în 2005. Prima structură de locuințe, o locuinta pentru 15 persoane cu dizabilități mintale, a început să funcționeze în 2006, iar în 2018 a început să funcționeze o a 2-a locuinta cu alte 15 persoane. În 2008, activitățile ONG-ului IASIS în domeniul dezinstituționalizării au fost extinse cu un Centru de zi pentru persoanele cu probleme psihosociale (80 de persoane în fiecare an) și 2 Apartamente Protejate care găzduiesc câte 4 beneficiari fiecare cu probleme de sănătate mintală. Procesul de dezinstituționalizare a culminat în anul 2014 cu crearea Cooperativei Sociale în Sectorul 7 Psihiatrie, denumit „Arhipelaguri”.

În următorii ani, IASIS și-a extins activitățile oferind servicii altor grupuri vulnerabile:

 1. Persoane fără adăpost (60 de case protejate oferite pentru cazarea persoanelor fără adăpost, servicii de consiliere și formare la locul de muncă, cu sprijinul întreprinderii sociale DIKEOMA)
 2. Solicitanți de azil/ Refugiați (70 de familii, Unitatea gazdă pentru 350 de solicitanți de azil, Cămin pentru 20 de adolescenți neînsoțiți, Serviciul suport psihosocial de 2.500 persoane)
 3. Copii aflați în situații de risc (Cămin pentru 100 de copii / victime ale războiului)
 4. Femeile abuzate (sprijinul a 200 de femei)
 5. Șomeri (Sprijin pentru 90 de persoane)
 6. Tinerii cu risc de excluziune socială/Tineri infractori (CONNECT YOUR CITY Youth Centres, Grupul de lucru anti-bullying „Ailios”).

Organizația a dezvoltat, de asemenea, o rețea puternică în întreaga Europă, prin care au fost concepute și implementate zeci de programe de cercetare și educație în contextul cadrelor europene și naționale (Erasmus+, Life Long Learning, Granturi EAA, EFM etc.). Ultimul pas pentru înființarea ONG-ului IASIS ca Centru integrat de Educație și Formare Psihosocială este certificarea sa ca Centru VET de către Organizația Națională de Acreditare din Grecia, proces care certifică organizația ca instituție de dezvoltare profesională atât a beneficiarilor, cât și a profesioniștilor.

IASIS a fost implicată într-o serie de proiecte europene care vizează dezvoltarea capacității organizației în sine, a personalului și a voluntarilor și a beneficiarilor. În plus, am fost implicați într-o serie de proiecte europene pentru a sprijini lucrătorii de tineret și personalul să își dezvolte competențele profesionale și să devină suficient de calificați pentru a face față provocărilor din activitățile pentru tineret.

Organizația oferă servicii tinerilor care se confruntă cu dificultăți psiho-sociale și educaționale cu mai multe simptome, cum ar fi:

 1. Abandonul școlar: Tinerii care părăsesc școala.
 2. Tineri infractori: Tinerii se orientează către activități ilegale. IASIS colaborează în ultimii ani cu Biroul de Probațiune Juvenilă din Grecia pentru a sprijini reabilitarea tinerilor infractori, abordând probleme precum: depresia, managementul furiei-conflict, stima de sine scăzută, probleme de orientare profesională.

Experiența pe care IASIS a acumulat-o prin proiectele UE a dus la crearea Centrului VET IASIS, cu scopul de a-și oferi cunoștințele publicului prin programe de formare.

Activitățile și proiectele care oferă oportunități pentru cursanţii cu nevoi educaționale speciale sunt:

 1. Centrele de tineret „Connect Your City” sub auspiciile IASIS, ca organizație de voluntariat al cărei scop principal este de a oferi oportunități pentru cursuri VET creative, orientare profesională și socializare în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani, majoritatea cu nevoi socio-educaționale speciale.
 2. Proiectul YOUROTRIP are ca scop promovarea participării tinerilor la viața democratică și consolidarea capacităților lucrătorilor de tineret pentru a sprijini implicarea tinerilor.
 3. Proiectul AMORAY, care propune un program de formare și dezvoltare pentru lucrătorii de tineret, cu scopul de a recunoaște rolul acestora în furnizarea de sănătate mintală tinerilor migranți, refugiați și solicitanți de azil.
 4. Proiectul APOFEU 2.0 care se concentrează pe una dintre cele mai mari provocări ale UE: realizarea integrării migranților și

Tinerii minoritari.

HABILITAS Association

Asociația HABILITAS este un ONG creat în 2007 cu scopul de a contribui la dezvoltarea educației adulților. Habilitas oferă formare profesională a adulților și implementează proiecte și programe în educație și inovare socială, la nivel național și european. Habilitas dezvoltă continuu programe de formare pentru tinerii aflați în situații dificile, persoanele în vârstă, îngrijitorii familiali tineri și adulți, îngrijitorii profesioniști tineri și adulți, voluntari, persoanele defavorizate, în funcție de nevoile identificate de aceștia (voluntariat, dezvoltare personală, îmbunătățirea practicii, îmbunătățirea abilităților de comunicare, îmbunătățirea abilităților personale, drepturile omului, combaterea discursului de incitare la ură, identificarea și prevenirea abuzurilor asupra persoanelor în vârstă) și a participat la dezvoltarea mai multor politici publice (în domeniul voluntariatului și în domeniul serviciilor sociale publice). Asociaţia Habilitas CRFP lucrează în proiecte axate pe creşterea calităţii vieţii diferitelor categorii de populaţie, pe stimularea integrării socio-profesionale a persoanelor vulnerabile şi marginalizate, precum şi pe creşterea gradului de conştientizare cu privire la problemele sociale. Într-o continuă dezvoltare, Habilitas a implementat mai multe proiecte la nivel local, național și european și a stabilit o colaborare și parteneriate puternice cu autoritățile publice locale și naționale, alte ONG-uri, sindicate, centre de voluntariat, agenții de ocupare a forței de muncă. Habilitas a implementat proiecte în domeniul incluziunii sociale a tinerilor defavorizați (C.R.E.A.T.Y.V. și Care to Entrepreneurship), cu scopul de a capacita tinerii vulnerabili în implicarea în acțiuni comunitare, voluntariat și antreprenoriat social. Habilitas a fost implicată într-o serie de proiecte europene pentru a sprijini tinerii și personalul să își dezvolte competențele profesionale și să devină suficient de calificați pentru a face față provocărilor din activitățile pentru tineret.

Activități și experiență relevante pentru acest proiect:

 • Drama creativă pentru formarea tinerilor voluntari în medii de învățare intergeneraționale (C.R.E.A.T.Y.V.), un proiect Erasmus+ coordonat de Habilitas. Scopul proiectului CREA.T.Y.V. a fost acela de a oferi oportunități de învățare non-formală tinerilor (cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani) cu mai puține oportunități printr-un program de mentorat / formare intergenerațională în domeniul voluntariatului, folosind drama creativă și, în acest fel, sporind implicarea civică a tinerilor și incluziunea socială. De asemenea, a dezvoltat abilități civice și incluziune socială a tinerilor prin educație privind voluntariatul și mobilitățile mixte ale tinerilor, precum și competența educatorilor în domeniu. În cele din urmă, a contribuit la politicile de formare a tinerilor în domeniul voluntariatului
 • Care to Entrepeneurship (C2E): C2E a fost un proiect transnațional condus de tineri, care a dezvoltat, testat și implementat practici inovatoare într-un domeniu mult neglijat în domeniul sprijinului pentru tineret. Răspunzând priorităților Agendei de la Lisabona și ale Strategiei Europa 2020, care tratează antreprenoriatul ca o componentă-cheie a creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii, C2E a vizat tinerii îngrijitori cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, acordând o atenție deosebită femeilor care provin din familii cu venituri mici. Acesta a adoptat o metodologie condusă de tineri, care a construit și a pus în aplicare programe educaționale și de formare bazate pe dovezi, bine testate și reproductibile, pentru a dezvolta abilitățile practice, creative și antreprenoriale ale tinerilor îngrijitori, pentru a le permite să devină tineri antreprenori încrezători și de succes.

Centre for Drama in Education and Art CEDEUM

CENTER FOR DRAMA IN EDUCATION AND ART CEDEUM  a fost înființat în anul 1999 ca o asociație neguvernamentală și non-profit care are ca scop implementarea și susținerea proiectelor și inițiativelor în domeniul educației creative, teatrului și artei care au ca scop dezvoltarea țării și regiunii noastre ca o societate liberă, deschisă și democratică, în care drepturile omului sunt respectate în fiecare segment. Se compune dintr-o echipă eficientă și bine organizată de experți în multitasking în teatru, psihologie

și studii sociale, precum și un număr mare de voluntari interesați să ajute la punerea în aplicare a programelor noastre și, astfel, la realizarea de noi abilități și practici.

În ultimii ani ne-am dezvoltat într-o platformă și o rețea care implică mii de tineri care au renunțat la programe și proiecte, inclusiv profesorii și mentorii lor, permițându-le să devină purtători puternici ai schimbării și toleranței. CEDEUM a fost cunoscut pentru a sprijini activitățile educaționale și artistice dramatice în comunitățile locale ca modele de bune practici de implicare reciprocă și de mobilizare a tuturor părților interesate în implementare, urmărirea nevoilor publice în programele de interes public în domeniile educației, culturii și asistenței sociale, promovarea drepturilor omului și minorităților și dezvoltarea durabilă.

Scopul nostru este de a crea legături cu alte asociații de artiști de teatru și alți experți cu scopul de a face schimb de experiență și de a lucra și practica imediată de colaborare și am fost profund implicați în educația artiștilor de teatru și a altor experți pentru aplicarea dramei în implicarea lor profesională imediată, în special cu copiii și tinerii. Am fost implicați în advocacy public pentru îmbunătățirea sistematică a rolului și poziției activităților și metodelor de lucru inovatoare, creative și participative în domeniile educației, culturii și altor domenii sociale.

Centrul CSO pentru Teatru în Educație și Artă CEDEUM a fost fondat pe 29 octombrie 1999, dar fondatorii săi lucrează continuu ca promotori ai abordărilor inovatoare, creative și participative în domeniul teatrului/ teatrului și educației de mai bine de treizeci de ani. CEDEUM a apărut dintr-un program de teatru care a fost implementat și dezvoltat în Centrul Cultural Stari Grad din Belgrad.

CEDEUM este o asociație care reunește artiști de teatru, pedagogi de teatru, profesori, precum și asistenți culturali, psihologi, asistenți sociali și alți artiști și experți interesați de activitatea de colaborare și de schimbul de experiență la nivel național, regional și internațional. CEDEUM are o rețea largă de asociați, atât din Belgrad, cât și din întreaga țară.

Contextul specific al muncii în domeniul teatrului și educației dansului este că ambele domenii nu sunt acceptate ca disciplină si curriculum și sunt implementate de profesorii care predau de obicei limba sârbă și limba engleză, uneori Istorie. Există grupuri de teatru în școlile conduse de acești profesori. Artiștii sunt implicați și în domeniul educației teatrale și dansului, dar mai mult proiectează bazele de proiect, în domeniul artei pentru schimbare socială, ca aspecte nonformale ale educației. Avem licee specializate pentru muzică, dans și artă vizuală.

Expertiza personalului include:

-Organizarea şi implementarea Festivalului, Simpozioanelor şi prezentarea de bune practici în domeniul educaţiei artistice

-Abilităţi de formare şi de lucru la nivel local cu elevii, copiii şi tinerii în domeniul educaţiei şi creării de teatru şi dans

-Dezvoltarea de proiecte și activități de strângere de fonduri

-Abilități de formare pentru profesori, artiști și alții în domeniul artei, precum și team building, pace, incluziune, diversitate

– Cunostinţe specifice în domeniul artelor şi creativităţii în educaţie.

– Colaborarea cu universitățile la cursuri postuniversitare.

-Dezvoltarea, implementarea şi cercetarea de noi metodologii în domeniul educaţiei teatrale şi de dans.

-Consilierea elevilor, profesorilor, părinților și factorilor de decizie politică.

Redial

Redial este o organizație inovatoare și orientată spre viitor, de voluntariat și comunitară, care lucrează în domeniul incluziunii sociale, cu sediul în Dublin și care lucrează în cadrul diferitelor comunități din Irlanda.

REDIAL este un colectiv de practicieni care s-au reunit pentru a-și împărtăși și maximiza experiența bogată, pentru a-și utiliza abilitățile și pentru a colabora împreună pentru a dezvolta, implementa și evalua proiecte și metodologii inovatoare în cadrul învățării, capacității de inserție profesională, antreprenoriatului, cetățeniei active, migrației, dezvoltării comunității și coeziunii sociale. Echipa noastră de experți angajează și sprijină persoanele fizice pentru a-și dezvolta competențele și a-și valorifica potențialul și pentru a sprijini organizațiile să își consolideze capacitatea, să își îmbunătățească continuu practica și să deschidă noi fluxuri de venituri de la nivel local la nivel european.

Echipa noastră provine dintr-un mediu divers și include cariere și consiliere în materie de ocupare a forței de muncă, educație comunitară, formare, sănătate și bunăstare, asistenți sociali, psihologi, sociologi, start-up-uri de afaceri și sectorul privat, precum și egalitate și diversitate și este susținută de un management de proiect și financiar solid. Viziunea REDIAL este de a crea comunități de învățare incluzive, care să le permită cursanților din toate mediile să-și dezvolte abilitățile, să depășească barierele din calea incluziunii și să-și realizeze potențialul.

La nivelul UE și la nivel local, personalul și voluntarii REDIAL au o bogată experiență în sprijinirea persoanelor din medii defavorizate să participe pe deplin în societate prin învățare.

Membrii personalului au experiență în derularea de programe de mentorat de voluntariat care sprijină membrii comunității, inclusiv minoritățile etnice, persoanele izolate, persoanele cu probleme de sănătate mintală și foștii infractori pentru a-și dezvolta abilitățile și competențele în ceea ce privește încadrarea în muncă și autoangajarea.

Echipa noastră a dezvoltat și a condus o varietate de programe de sprijinire a persoanelor excluse pentru a-și atinge potențialul pe piața forței de muncă. Personalul REDIAL are o experiență puternică în lucrul transnațional al proiectelor – experiența include:

 • Programe de mentorat în special în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și întreprinderile.
 • Sprijinirea refugiaților și a migranților prin artă și sprijin creativ pentru relocare.
 • Sănătate și bunăstare învățarea comunității, inclusiv îmbătrânirea activă.
 • Promovarea egalității de gen și a diversității,
 • Promovarea practicilor inovatoare în cadrul relocării și sprijinirii foștilor infractori, atât în mediul privativ de libertate, cât și în cel comunitar
 • Instruire și validare pentru cursanții defavorizați
 • Orientare și consiliere în carieră.
 • Dezvoltarea forței de muncă și consolidarea capacităților organizaționale.

Deși REDIAL este o organizație nouă, personalul nostru are parteneriate puternice la nivelul UE și experiență în dezvoltarea și adaptarea programelor de învățare inovatoare și a materialelor asociate. Concepem programele noastre pentru a oferi persoanelor din medii defavorizate posibilitatea de a-și atinge potențialul prin învățare.

Echipa REDIAL a dezvoltat și implementat programe comunitare de învățare și participare care se concentrează pe dezvoltarea personală și socială a indivizilor, precum și pe dezvoltarea comunității pe care o trăiesc. Înțelegem importanța dezvoltării capacității membrilor comunității pentru binele întregii comunități.

 Proiectele Redial  urmăresc sa vorbească pentru cei care sunt adesea subreprezentați în procesul decizional și care sunt expuși riscului de excluziune socială. Scopul nostru este de a împuternici oamenii și de a le permite să facă alegeri în cunoștință de cauză pentru a trăi vieți cu folos. Fie prin participarea la proiecte la nivelul UE, fie prin parteneriate locale, ne străduim să consolidăm nevoile sociale ale persoanelor din Irlanda și din Europa, în special ale celor aflați în situații vulnerabile.

Echipa REDIAL are o vastă experiență atât în ceea ce privește participarea, cât și conducerea parteneriatelor transnaționale în domeniul învățării și incluziunii sociale.

Încurajăm cu tărie oamenii să participe în comunitățile lor atât prin învățare, cât și prin voluntariat, pentru ca aceștia să-și lărgească orizonturile, să-și dezvolte abilitățile sau să-și realizeze potențialul prin ocuparea forței de muncă și întreprinderi. Suntem pasionați de impactul învățării incluzive pe tot parcursul vieții și înțelegem importanța pe care educația, ocuparea forței de muncă și conectarea la o comunitate o au asupra bunăstării și incluziunii unei persoane.

Încorporăm acest etos și filozofie prin metodele noastre participative pe care le folosim de-a lungul activității noastre pentru a produce module de formare și învățare, rapoarte de cercetare și consultare, recomandări de politici și metodologii și platforme de formare și învățare online și fizică. Pentru noi, co-producția înseamnă reunirea atât a cursanților, a practicienilor din domeniul educației, cât și a altor părți interesate și găsirea unor soluții comune ca parteneri egali în acest proces.