The Project

Ο Σκοπός

Το έργοBeActive, BeaCitizen” (BeAC)στοχεύει να αναπτύξει εκπαιδευτικούς πόρους για να βοηθήσει τους νέους, ηλικίας 15 έως 24 ετών, που ζουν σε μειονεκτικές γειτονιές να αποκτήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη δεξιότητες κριτικής σκέψης. Πράγματι, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, αυτή η ομάδα στόχος αντιμετωπίζει διακρίσεις, προκαταλήψεις και απομόνωση που καθιστούν πιο δύσκολο για αυτούς να είναι ενεργοί πολίτες.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο προαναφερόμενος στόχος, το έργο θα εκπαιδεύσει επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων με νέους, δασκάλους, κοινωνικούς λειτουργούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εθελοντές που εργάζονται και υποστηρίζουν νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Το έργο θα οικοδομήσει τις ικανότητες των επαγγελματιών, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τους νέους στην απόκτηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης τους και να τις εφαρμόσουν σε πρακτικές ενεργού πολίτη σε τρεις συγκεκριμένους τομείς που προσδιορίζονται ως προτεραιότητες στο τρέχον ιστορικό πλαίσιο τουElevengoals για την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη νεολαία 2019-2027.

Τρεις προτεραιότητες

– Περιβαλλοντική συνείδηση (δηλαδή ευθύνη του νέου να διατηρήσει την οικολογική ακεραιότητα και το δικαίωμα ύπαρξης σε ένα υγιές περιβάλλον)

Δημοκρατική συνείδηση σε επίπεδο ΕΕ (ενεργή συμμετοχή των νέων στο σύστημα δικαιωμάτων και ευθυνών της ΕΕ)

Κοινωνική συμμετοχή (η συμπεριφορά μεταξύ ατόμων σε μια κοινωνία) και οι περιορισμοί του κορωνοϊού.

Προσεγγίσεις

Η μεθοδολογία πάνω στην οποία θα βασιστούν οι εκπαιδευτικοί πόροι σε δύο καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις:

Το πρώτο είναι η φιλοσοφία για την κοινότητα (P4C). Αυτή η πρακτική βασίζεται στη Φιλοσοφία για τα παιδιά του MatthewLippman, προσαρμοσμένη στη χρήση με εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Η μέθοδος βασίζεται στη χρήση βίντεο, εικόνων ή ιστοριών ως ερεθίσματα για συνομιλία. Μετά από αυτό, οι συμμετέχοντες αρχίζουν να διερευνούν και με την υποστήριξη ενός εκπαιδευμένου συντονιστή αρχίζουν να συζητούν θέματα που προκύπτουν από τα ερεθίσματα, συμμετέχοντας ενεργά σε μια διαδικασία κατασκευής και αποδόμησης της γνώσης.

Το δεύτερο είναι το ArtfulThinking (AT). Μια εκπαιδευτική μεθοδολογία που αναπτύχθηκε αρχικά από το HarvardProjectZero. Ο σκοπός του Προγράμματος ArtfulThinking είναι να χρησιμοποιήσει τις εικαστικές τέχνες για να αναπτύξει διαθέσεις σκέψης που υποστηρίζουν τη στοχαστική μάθηση. Ενώ το AT αναπτύχθηκε αρχικά για να χρησιμοποιηθεί σε επίσημο εκπαιδευτικό πλαίσιο, στο πλαίσιο του έργου θα προσαρμοστεί για χρήση στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης.

Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι ένα σύνολο συμπληρωματικών πόρων για την υποστήριξη των εκπαιδευτών νέων να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη μεταξύ των ευάλωτων εφήβων και νεαρών ενηλίκων.

Τα εργαλεία αντιστοιχούν στα ακόλουθα Αποτελέσματα Έργου:

– 1οΠαραδοτέο: TheBeActive, beaCitizen – ένα πρόγραμμα εργαστηρίου που βασίζεται στις μεθοδολογίες της φιλοσοφίας για την κοινότητα (P4C)

2οΠαραδοτέο: TheBeActive, beaCitizen–ΕργαστήριαArtfulthinkingγια εφήβους και νέους ενήλικες

3οΠαραδοτέο: TheBeACδοκιμασίαφωτογραφίας- μια δραστηριότητα προβολής για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη

– 4οΠαραδοτέο: Διδασκαλία της κριτικής σκέψης μέσω της φιλοσοφίας και της τέχνης: μια εκπαίδευση για εργαζόμενους σε νέους

Χάρη στην υλοποίηση αυτών των πόρων, το έργο αναμένει να επιτύχει τα ακόλουθα αποτελέσματα κατά τη διάρκειά του:

– υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στους ευάλωτους νέους

– προώθηση φιλοκοινωνικών συμπεριφορών μεταξύ των ευάλωτων νέων, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης περιβαλλοντικής συμμετοχής, της δημοκρατικής συνείδησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και της κοινωνικής συμμετοχής

– υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των νέων που προέρχονται από περιθωριοποιημένα πλαίσια

– υποστήριξη της αναβάθμισης των εργαζομένων για νέους για την εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη.